Oficiální stránky obce
Verze pro slabozraké Kontaktujte nás Fotogalerie z akcí obce

Vyhledat v textu

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27
Prodloužení splatnosti místních poplatků
Výstava o včelách a lidech - Příkazy
Uzavření matriky - Velký Týnec
Prodej dřeva - obec Kokory
28
Prodloužení splatnosti místních poplatků
Výstava o včelách a lidech - Příkazy
Uzavření matriky - Velký Týnec
Oznámení TV-Maj s. r. o., Majetín
29
Prodloužení splatnosti místních poplatků
Výstava o včelách a lidech - Příkazy
Uzavření matriky - Velký Týnec
Kruhový trénink s fitness trenérem Davidem Vyskočilem
Omezení v autobusové dopravě - výlukový jízdní řád
Organizační schůzka k triatlonu
Oznámení TV-Maj s. r. o., Majetín
30
Prodloužení splatnosti místních poplatků
Výstava o včelách a lidech - Příkazy
Uzavření matriky - Velký Týnec
Jóga na koupališti
Omezení v autobusové dopravě - výlukový jízdní řád
31
Prodloužení splatnosti místních poplatků
Výstava o včelách a lidech - Příkazy
Uzavření matriky - Velký Týnec
Omezení v autobusové dopravě - výlukový jízdní řád
Hudební večer na koupališti v Majetíně
1
Výstava o včelách a lidech - Příkazy
Královský triatlon 2020 - děti
Žně - Hanácké muzeum v přírodě Příkazy
Omezení v autobusové dopravě - výlukový jízdní řád
Změna otevírací doby na koupališti
2
Výstava o včelách a lidech - Příkazy
Omezení v autobusové dopravě - výlukový jízdní řád
porucha vodovodu
3
Výstava o včelách a lidech - Příkazy
Omezení v autobusové dopravě - výlukový jízdní řád
4
Výstava o včelách a lidech - Příkazy
Omezení v autobusové dopravě - výlukový jízdní řád
5
Výstava o včelách a lidech - Příkazy
Omezení v autobusové dopravě - výlukový jízdní řád
6
Výstava o včelách a lidech - Příkazy
Sportovní hry seniorů Olomouckého kraje
Omezení v autobusové dopravě - výlukový jízdní řád
7
Výstava o včelách a lidech - Příkazy
Omezení v autobusové dopravě - výlukový jízdní řád
Letní kino - Brodek u Přerova
8
Výstava o včelách a lidech - Příkazy
Omezení v autobusové dopravě - výlukový jízdní řád
9
Výstava o včelách a lidech - Příkazy
Omezení v autobusové dopravě - výlukový jízdní řád
10
Výstava o včelách a lidech - Příkazy
Omezení v autobusové dopravě - výlukový jízdní řád
11
Výstava o včelách a lidech - Příkazy
Omezení v autobusové dopravě - výlukový jízdní řád
12
Výstava o včelách a lidech - Příkazy
Omezení v autobusové dopravě - výlukový jízdní řád
13
Výstava o včelách a lidech - Příkazy
Omezení v autobusové dopravě - výlukový jízdní řád
14
Výstava o včelách a lidech - Příkazy
Omezení v autobusové dopravě - výlukový jízdní řád
15
Výstava o včelách a lidech - Příkazy
Omezení v autobusové dopravě - výlukový jízdní řád
5. ročník memoriálu Milana Baďury - SK LIONS Majetín
16
Výstava o včelách a lidech - Příkazy
Omezení v autobusové dopravě - výlukový jízdní řád
Pouť v Olší
17
Výstava o včelách a lidech - Příkazy
Omezení v autobusové dopravě - výlukový jízdní řád
18
Výstava o včelách a lidech - Příkazy
Omezení v autobusové dopravě - výlukový jízdní řád
19
Výstava o včelách a lidech - Příkazy
Omezení v autobusové dopravě - výlukový jízdní řád
20
Výstava o včelách a lidech - Příkazy
Omezení v autobusové dopravě - výlukový jízdní řád
Flora Olomouc
21
Výstava o včelách a lidech - Příkazy
Omezení v autobusové dopravě - výlukový jízdní řád
Flora Olomouc
22
Výstava o včelách a lidech - Příkazy
Omezení v autobusové dopravě - výlukový jízdní řád
Flora Olomouc
23
Výstava o včelách a lidech - Příkazy
Omezení v autobusové dopravě - výlukový jízdní řád
Flora Olomouc
24
Výstava o včelách a lidech - Příkazy
Omezení v autobusové dopravě - výlukový jízdní řád
25
Výstava o včelách a lidech - Příkazy
Omezení v autobusové dopravě - výlukový jízdní řád
26
Výstava o včelách a lidech - Příkazy
Omezení v autobusové dopravě - výlukový jízdní řád
27
Výstava o včelách a lidech - Příkazy
Omezení v autobusové dopravě - výlukový jízdní řád
28
Výstava o včelách a lidech - Příkazy
Omezení v autobusové dopravě - výlukový jízdní řád
29
Výstava o včelách a lidech - Příkazy
Omezení v autobusové dopravě - výlukový jízdní řád
30
Výstava o včelách a lidech - Příkazy
Omezení v autobusové dopravě - výlukový jízdní řád
31
Výstava o včelách a lidech - Příkazy
Omezení v autobusové dopravě - výlukový jízdní řád
1
Výstava o včelách a lidech - Příkazy
Omezení v autobusové dopravě - výlukový jízdní řád
2
Výstava o včelách a lidech - Příkazy
Omezení v autobusové dopravě - výlukový jízdní řád
3
Výstava o včelách a lidech - Příkazy
Omezení v autobusové dopravě - výlukový jízdní řád
4
Výstava o včelách a lidech - Příkazy
Omezení v autobusové dopravě - výlukový jízdní řád
5
Výstava o včelách a lidech - Příkazy
Omezení v autobusové dopravě - výlukový jízdní řád
6
Výstava o včelách a lidech - Příkazy
Omezení v autobusové dopravě - výlukový jízdní řád
Drobečková navigace

Úvodní stránka > Informace > Obecní policie > Parkování

Parkování na chodníku

S novým rokem bych také chtěl připomenout, že jsem byl vyzván zastupitelstvem obce a současně i řadou občanů, abych se zabýval parkováním vozidel na chodnících a v některých případech i na hlavních silničních tazích obcemi.

Dovoluji si Vás proto touto cestou upozornit na možný budoucí postup obecní policie při zjištění přestupků proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.

Po nesčetných oznámeních, stížnostech a diskuzích s mnoha spoluobčany si troufám tvrdit, že již znám jejich názor a mám i pochopení pro jejich konkrétní potřeby při parkování vozidel. Byl jsem však vyzván vedením obce, abych situaci začal řešit intenzivněji, a proto při oznámení konkrétního přestupku budu muset z úřední povinnosti takové jednání zdokumentovat a oznámit příslušnému správnímu orgánu.

Nejrozšířenější přestupky:

  • stání na chodníku nedodržením § 53 odst. 2) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, a to nerespektováním ustanovení, které uvádí, že jiní účastníci provozu na pozemních komunikacích než chodci nesmějí chodníku nebo stezky pro chodce užívat, pokud není v tomto zákoně stanoveno jinak;
  • nedovolené stání na komunikaci (především na hlavních silničních tazích) porušujícím § 25 odst. 3) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, a to nerespektováním ustanovení, které uvádí, že při stání musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro každý směr jízdy;
  • úplné zablokování komunikace - omezení obecného užívání místní komunikace v rozporu s § 19 odst. 5 nebo § 24 porušením § 42a odst. 1 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (za tento přestupek lze uložit pokutu do 500.000,-Kč).

Ještě jednou bych proto chtěl vyzvat všechny řidiče (především ty, kteří mají vytvořená parkovací místa před domy, popř. vlastnící průjezd, garáž, zahradu s možností parkování atd.), aby svá vozidla parkovali především na těchto místech. Případně využívali již připravených parkovacích ploch a míst k parkování určených.

Na hlavních tazích v obci by potom řidiči měli stát pouze po nezbytně nutnou dobu; nejlépe se zapnutým výstražným osvětlením signalizujícím překážku provozu s nepříliš dlouhou dobou trvání; na chodnících pro chodce je parkování zakázáno zcela.

Obecní policie sice má oprávnění řešit (pokutovat) tyto přestupky, ale z praktického hlediska to není vždy možné. Především proto, že se mnohdy nelze s řidičem nebo provozovatelem vozidla zkontaktovat ihned na místě.

S novelizacemi zákona o provozu na pozemních komunikacích č. 361/2000 Sb. se ve výše uvedených případech postupuje dle § 125f odst. 2 písm. a) - správní delikt provozovatele vozidla.

Důvodné podezření ze spáchání přestupku, potažmo správního deliktu provozovatele vozidla je oznamováno dle § 10 odst. 2 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii správnímu orgánu obce s rozšířenou působností k dalšímu projednání (Magistrát města Olomouce, Odbor agendy řidičů a motorových vozidel, Oddělení drobných přestupků v dopravě).

Dle metodiky dopravně-správního odboru Ministerstva dopravy ČR potom správní orgán může postupovat a také postupuje zjednodušeným způsobem.

Magistrát města Olomouce bezodkladně po zjištění nebo oznámení přestupku vyzve provozovatele vozidla, s nímž došlo ke spáchání přestupku, k uhrazení určené částky (pokuty); určená částka - složenka je splatná do 15 dnů ode dne doručení předmětné výzvy.

Neuhradí-li provozovatel vozidla určenou částku správnímu orgánu, který jej vyzval k uhrazení určené částky, může témuž správnímu orgánu písemně a ve stejné lhůtě 15 dnů sdělit údaje o totožnosti řidiče vozidla, jenž řídil vozidlo v době projednávaného skutku. Toto sdělení se považuje za podání vysvětlení a do určité míry je vnímáno jako forma nezbytného šetření správního orgánu za účelem zjištění osoby řidiče.

Účelem takovéhoto postupu správního orgánu je vést řízení co nejjednodušším a rychlým způsobem. Tedy vyzve se provozovatel vozidla k zaplacení pokuty v dané lhůtě 15 dnů, s poučením, že má možnost oznámit, kdo vozidlo v dané době řídil. Pokud tak neučiní je povinen pokutu zaplatit sám provozovatel vozidla.

Nechtěl jsem Vás příliš zatěžovat výkladem postupu správních orgánů, ale pouze ukázat, jak se celá věc bude řešit. Z pohledu obecní policie se nejedná o žádnou velkou zátěž.

Např. po telefonickém oznámení, že konkrétní vozidlo parkuje na chodníku, stačí jen přestupek vyfotografovat a do již vytvořeného formuláře doplnit nezbytné údaje (datum, čas, místo přestupku a pořízenou fotografii). Již se ani nezjišťuje, kdo je provozovatelem vozidla - uvádí se pouze registrační značka. Vše se odesílá elektronicky datovou schránkou a tím odpadají i další náklady jak finanční, tak časové.

Razím názor, že sankcionování je vždy až ta poslední možnost. Bohužel však často nemám na výběr a musím se výše uvedenými záležitostmi zabývat.

Chtěl bych Vás proto požádat o dodržování pravidel silničního provozu a tím se vyhnout oznámením občanů, se kterými nebudu moci jako strážník naložit jinak, než je dále oznamovat správnímu orgánu Magistrátu města Olomouce.